Aktualności 10 - Ostateczna lista rankingowa

Informujemy, iż została opublikowana ostateczna lista rankingowa, zawierająca wyniki oceny biznesplanów do projektu "Przedsiębiorcze łódzkie".

Pobierz: LISTA RANKINGOWA

Aktualności 9 - Wstępna lista rankingowa

Informujemy, iż została opublikowana wstępna lista rankingowa, zawierająca wyniki oceny biznesplanów do projektu "Przedsiębiorcze łódzkie".

Pobierz: LISTA RANKINGOWA

Aktualności 8

W zakładce POBIERZ są dostępne do pobrania: regulamin przyznawania bezzwrotnych dotacji, wniosek o przyznanie bezzwrotnej dotacji, formularz biznesplanu oraz wniosek o przyznanie wydłużonego wsparcia pomostowego.

Aktualności 7 - Harmonogram szkoleń

W zakładce HARMONOGRAM zostały zamieszczone szczegółowe harmonogramy szkoleń dla wszystkich grup uczestników. Zapraszamy do zapoznania się.

Aktualności 6 - Lista rankingowa

Informujemy, iż została opublikowana lista rankingowa, zawierająca wyniki rekrutacji do projektu "Przedsiębiorcze łódzkie".

Lista rankingowa

Aktualności 5

Informujemy, iż rekrutacja do projektu „Przedsiębiorcze Łódzkie” została przedłużona do dnia 25 listopad 2016 roku

Facebook