Centrum Szkoleniowe MASTERLANG posiada bogate doświadczenie z zakresu edukacji.

W okresie 2008 – 2015, zrealizował dwadzieścia trzy projekty szkoleniowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę prawie 22 mln zł.

 

Projekty były realizowane w województwa:

 

1/ DOLNOŚLĄSKIE:

„Akademia języka angielskiego”

„Szansa na sukces” (partnerstwo)

 

2/ LUBELSKIE:

„Mocna kadra w mikro firmie”

„Kompetentny sprzedawca”

 

3/ ŁÓDZKIE:

„45+ na 5+”

 

4/ MAŁOPOLSKIE:

„Rozwój potencjału zasobów ludzkich Małopolski poprzez szkolenia”
„Wiem więcej, mogę więcej”

„Wiem więcej – mogę więcej”

„Angielski w Małopolsce”

„Akademia językowa 50+”

„Mocna kadra, mocna firma”

„Szkoła na lepsze jutro” (partnerstwo)

 

5/ MAZOWIECKIE:

„Mazowiecka akademia języka angielskiego”

 

6/ OPOLSKIE:

„Rolnik kierowcą zawodowym”

 

7/ PODKARPACKIE:

„Rozwój potencjału zasobów ludzkich Podkarpacia poprzez szkolenia”

„Rozwój potencjału zasobów ludzkich Podkarpacia poprzez szkolenia II”

„Rozwój potencjału zasobów ludzkich Podkarpacia poprzez szkolenia III”

„Specjalistyczne szkolenia kluczem do kariery”

 

8/ ŚLĄSKIE:

„Dobry start do kariery” (partnerstwo)

„Rozwój potencjału zasobów ludzkich Śląska poprzez szkolenia”

„Specjalistyczne szkolenia kluczem do kariery”

„Mocna kadra, mocna firma”

„Mocna kadra w mikro firmie”.

 

Projekty były skierowane do młodzieży, osób dorosłych, osób starszych .

Ponadto, Centrum Szkoleniowe MASTERLANG prowadzi kursy komercyjne skierowane do osób dorosłych, które chcą podnieść swoje

kompetencje zawodowe. Kursy są organizowane na terenie całego kraju.

 


Facebook